Microsoft 365 non-profit

Gratis

Online

Gehoste e-mail

Office Web Apps

Documenten Delen

Beveiliging en Privacy (AVG)

Social networking

Maandelijkse factuur Microsoft EUR 0,00

Voorbeeld gebruik Microsoft 365

Voorbeeld inrichting Groepen

Binnen Microsoft 365 krijgt iedere ambtsdrager een persoonlijk e-mailadres welke is gekoppeld aan het domein van de kerk. bijvoorbeeld: jan.degroot@kerk.nl
Stel dat deze persoon een diaken is, dan kun je in Office 365 deze persoon opnemen in een groep, bijvoorbeeld: Diakenen
Binnen de groep diakenen kunnen de diakenen hun gezamenlijke bestanden centraal opslaan en makkelijk in de groep delen. Zo blijven de bestanden in de cloud en worden ze niet in bijlagen verstuurd. Naast het opslaan van bestanden is er ook een groeps e-mailadres, die gekoppeld is aan alle diakenen. Zo kun je door een e-mail naar de groep te sturen iedereen tegelijk bereiken en zijn ze allemaal geïnformeerd.
Naast de groep Diakenen kun je ook meerdere groepen aanmaken zoals bijvoorbeeld:

KKR-Moderamen
KKR-Beleid
KKR-Pastoraal

Personen kun je op nemen in meerdere groepen.

Beheer
Hou er rekening mee dat de inrichting en het beheer van de Miciorsoft 365 omgeving tijd kost. Ons advies is om minimaal 2 personen te benoemen als systeembeerder. Vergeet niet om de beheerders een geheimhoudingsverklaring te laten onderteken i.v.m. privacy gevoelige informatie en AVG. Voorbeeld hiervan zie Informatie en download, vragen neem contact met ons op.